Toisenlainen Arki

Kognitiivinen psykoterapia

Mitä kognitiivinen psykoterapia on?

Kognitiivisessa psykoterapiassa tärkeää on tutkiva yhteistyösuhde: työskentelemme yhdessä niiden asioiden parissa, jotka tekevät elämästäsi haasteellista (esimerkiksi jatkuva alakuloisuus, masentunut mieliala, ahdistuneisuus eri muodoissaan). Jotta muutosta tapahtuu, tarvitaan sekä keskustelua, uusien näkökulmien etsimistä että uudenlaisten toiminta- ja ajattelutapojen harjoittelemista. Siten kognitiivinen psykoterapiatyöskentely saattaa olla varsin aktiivista. Käytännössä se tarkoittaa, että pääset tekemään esimerkiksi juuri sinulle suunniteltuja kotitehtäviä. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että psykoterapiasuunnitelma muokataan aina henkilökohtaisten tarpeiden ja voinnin mukaiseksi. Lisätietoja kognitiivisesta psykoterapiasta löydät osoitteesta www.kognitiivinenpsykoterapia.fi

Onko psykoterapiasta hyötyä?

Kyllä on. Tutkimukset soittavat kuitenkin, että tärkeintä on itselle sopivan psykoterapeutin löytäminen. Siksi suosittelen, että tapaat useamman psykoterapeutin ennen terapiaan sitoutumista. Yhteistyösuhde kestää yleensä 1-3 vuotta, joten on tärkeää, että tunnet voivasi lähteä tälle tielle turvallisin mielin. Psykoterapian vaikuttavuus perustuu aivojen neuroplastisuuteen, joka tarkoittaa aivojen kykyä ikään kuin muokata itse itseään uudelleen läpi elämän. Uudet kokemukset, kuten psykoterapia, voivat auttaa sinua rakentamaan mielesi sisälle aiempaa joustavampia elämänhallintastrategioita. Henkilökohtainen näkemykseni psykoterapeuttina on se, että näen parempia tuloksia pidemmissä psykoterapioissa. Siksi työskentelen ainoastaan pitkissä terapiasuhteissa. Jos tarvitset nimenomaan lyhytterapiaa, suosittelen sinua etsimään esimerkiksi ratkaisukeskeistä psykoterapeuttia.

Miten psykoterapiaan pääsee?

Suosittelen, että hakeudut ensin työterveyslääkärin tai terveyskeskuslääkärin vastaanotolle, jossa saat tarvittavaa ensiapua oireisiin (esimerkiksi masentuneisuus). Lääkärin arvio auttaa myös psykoterapian suunnittelussa. Työikäiset henkilöt saattavat terveydentilansa perusteella olla oikeutettuja Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan. Jotta voit hakea Kelan kuntoutusta, sinulla täytyy olla vähintään 3 kuukautta jatkunut hoitosuhde psykiatrin vastaanotolla. Lisätietoa saat Kelan sivuilta www.kela.fi Voit myös kustantaa psykoterapiasi itse, jolloin lääkärin vastaanotolla käynnit eivät ole välttämättömiä. Henkilökohtainen näkemykseni psykoterapeuttina on kuitenkin se, että psykiatrian erikoislääkärin kanssa tehtävä yhteistyö antaa hyvän turvan sinun psykoterapiasi toteutukseen.

Kognitiivisessa psykoterapiassa tärkeää on tutkiva yhteistyösuhde.