Toisenlainen Arki

Psykoterapian tueksi

Kirjallisuutta jos terapiassasi käytetään tietoisen läsnäolon harjoituksia:
 • Ronald Siegel (2011): Tässä ja nyt. Yksinkertaisia harjoituksia arkipäivän ongelmiin. Basam Books, Helsinki.
 • Christopher K. Germer (2010): Myötätunnon tie. Vapaaksi itsetuhoisista ajatuksista ja tunteista. Basam Books, Helsinki.
 • Jon Kabat-Zinn (2007): Täyttä elämää. Kehon ja mielen yhteistyö stressin, kivun ja sairauksien hoidossa. Basam Books, Helsinki.
 • Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal & Jon Kabat-Zinn (2009): Mielekkäästi irti masennuksesta. Tietoisen läsnäolon menetelmä. Basam Books, Helsinki. (teos sisältää harjoituscd:n).
 • Titti Holmer( 201):1Onnellinen nyt. Basam Books, Tallinna.
 • Daniel J. Siegel (2012): Mielitaju. Muutoksen tiede. Basam Books, Tallinna.(mindfulness)
Kirjallisuutta jos terapiassasi on kyse epävakaan persoonallisuushäiriön hoidosta:
Kirjallisuutta jos tarvitset apua ahdistuksen tai pakko-oireiden hoitoon:
 • Edna B. Foa ja Reid Wilson (2013): Kerrasta poikki. Vapaaksi pakko-oireista ja rituaaleista. Lyhytterapiainstituutti, Helsinki.
 • Edmund J. Bourne (2000): Vapaaksi ahdistuksesta. Työkirja paniikista ja peloista kärsiville. RIKUREX kustannus Oy, Helsinki.
 • Paul Stallard (2011): Ajattelemalla iloa. Kognitiivista käyttäytymisterpiaa lapsille ja nuorille. Psykologien kustannus Oy, Jyväskylä.
Kirjallisuutta jos tarvitset tukea syömiseen ja ruokaan liittyvissä asioissa:
 • Jan Chosen Bays (2011):Tietoinen syöminen. Opas terveeseen ja onnelliseen ruokasuhteeseen. Basam Books, Tallinna.
 • Raimo Lappalainen ja Päivi Lappalainen (2011):Painon ja mielen psykologiaa. Hyväksymis- ja omistautumisterapia & kognitiivinen käyttäytymisterapia painonhallinnassa. Ohjaajan opas. Suomen käyttäytymisteiteellinen tutkimuslaitos Oy, Jyväskylä.
Kirjallisuutta jos sinulla on univaikeuksia:
 • Soili Kajaste ja Juha Markkula (2011): Hyvää yötä. Apua univaikeuksiin. Kirjapaja, Tallinna.
Kirjallisuutta jos terapiasi painottuu skeematerapeuttiseen työskentelyyn:
 • Young, J.E. ja Rygh, J. (2007): Avaa tunnelukkosi. Vapaudu elämään täydesti. Suom. Jyrki Tuulari. Helsinki, Kansanvalistusseura.

Omatoiminen lukeminen kannattaa, se edistää Sinun toipumistasi.